12e Nationale Voedingscongres

Nationale Voedings Congres

Programma (English version below)

Bezoek FMH Medical tijdens het Nationale Voedingscongres op 14 juni in Veenendaal.

Het programma van het Nationale Voedingscongres heeft betrekking op de volgende onderwerpen:
- Intensive Care
- Catheters en sondes
- Obesitas, diëten en allergieën
- Abstracts en proefschrift
- Ondervoeding, sarcopenie en voedingsbeleid
- Darmfalen
- Capita Selecta

Cortrak*2

Cortrak* 2 ENTERAL ACCESS SYSTEM (EAS)

Tijdens het Nationale Voedingscongres zullen wij op onze stand de Cortrak demonstreren. Met Cortrak* voedt u ernstig zieke patiënten sneller. Cortrak* is ontworpen om clinici in staat te stellen sondes in een optimale voedingspositie te plaatsen, snel de locatie te bevestigen en de tijd voor de levering van de voeding te verkorten.

Nationale voedings Congres

Program

Visit FMH Medial during the National Nutrition Congress on 14 June in Veenendaal.

The program of the National Nutrition Congress covers the following topics:
- Intesive Care
- Catheters and probes
- Obesity, diets and allergies
- Abstracts and dissertation
- Malnutrition, sarcopenia and nutrition policy
- Bowel failure
- Capita Selecta

Cortrak

Cortrak* 2 ENTERAL ACCESS SYSTEM (EAS)

During the National Nutrition Congress we will demonstrate the Cortrak on our booth. With Cortrak*, you’ll feed critically ill patients faster. Cortrak* is designed to allow clinicians to confidently place tubes in an optimal feeding position, quickly confirm location, and reduce the time to nutrition delivery.