Duomed Group sluit zich aan bij het UN Global Compact

UN global compact participant

We zijn trots ons aan te sluiten bij duizenden andere bedrijven wereldwijd die verantwoordelijke acties ondernemen om de wereld te creëren die we allemaal willen.

Het Global Compact van de VN is een oproep aan bedrijven overal ter wereld om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universeel aanvaarde grondbeginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding, en om actie te ondernemen ter ondersteuning van VN-doelstellingen en onderwerpen die zijn opgenomen in de Sustainable Development Goals (SDG's).

UN Global Compact, dat in 2000 werd opgericht, is het grootste duurzaamheidsinitiatief van bedrijven ter wereld, met meer dan 15.000 bedrijven en 3.800 niet-bedrijfsmatige ondertekenaars in meer dan 160 landen en meer dan 69 lokale netwerken.