Onis Medical zet activiteiten verder binnen Acertys

Duomed Group office Aartselaar

Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat per 1 juli 2021 al onze activiteiten binnen Endoscopie en Endoscopische Instrumenten, alsmede Hygiëne en Desinfectie voorheen actief onder de naam Onis Medical volledig geïntegreerd zijn in zusterorganisatie Acertys naast de bestaande activiteiten binnen Hospital Solutions, waarbij Onis Medical zal blijven bestaan als de Business Unit Endoscopy.

Onis - Acertys

De naam ‘Onis Medical’ verdwijnt, maar de knowhow en gebruikelijke service blijven vanzelfsprekend bestaan onder de naam Acertys. Ook uw vertrouwde contactpersonen en ons productgamma blijven ongewijzigd.

Waarom fusioneren?

Na de overname van Onis Medical in 2017 door de overkoepelende organisatie Duomed Group werd er gewerkt aan het stroomlijnen van de processen en het organiseren van gezamenlijke ondersteunende diensten. Vandaag loopt dit voor beide bedrijven gelijk, daarom hebben we besloten om deze twee bedrijven alvast te fusioneren onder de naam Acertys, waar Onis Medical verder zal bestaan als Business Unit Endoscopy.

Toekomstplannen

Deze fusie kadert in een groter geheel met name de eenwording van onze Belgische bedrijven, zijnde Acertys, Onis Medical en Duomed, onder de naam Duomed in de loop van 2022.

DG

Wat verandert er voor u?

De naam ‘Onis Medical’ verdwijnt, maar de knowhow en gebruikelijke service blijven vanzelfsprekend bestaan onder de naam Acertys. Ook uw vertrouwde contactpersonen en ons productgamma blijven ongewijzigd.
Beide bedrijven bundelen hun krachten, maar de Business Unit Endoscopy blijft gevestigd in Nijvel.

  • Hoofdzetel Acertys: Oeyvaersbosch 12 - 2630 Aartselaar
  • Kantoor en Service & Repair Lab Endoscopy: Rue du Progrès 1 - 1400 Nijvel

De algemene contactgegevens worden dezelfde als deze van Acertys:

Telefoonnummers  
+32 (0)3 870 11 11 Algemeen
+32 (0)3 870 11 22 Technical Support
+32 (0)3 870 11 55  Finance

 

E-mailadressen  
info@acertys.com Algemeen, Customer Service, klantorders en offertes
support@acertys.com Technical Support
finance@acertys.com  Facturen en betalingen
logistics@acertys.com Inbound Support leveranciers
quality@acertys.com Quality

De bestaande e-mailadressen van uw Onis Medical contactpersonen wijzigen van
@onis.com naar @acertys.com

Deze stap stelt ons in staat om nog meer als strategische partner naar buiten te treden en u nog beter van dienst te kunnen zijn met een breed productportfolio.

Voor nadere inlichtingen staan wij graag ter uwer beschikking.