iReceptal

Chirurgisch afzuigmanagementsysteem dat grote hoeveelheden afvalvloeistof (20L) kan opvangen met terugstromingspreventie. De afvoer- en reinigingscyclus wordt automatisch geactiveerd wanneer de afzuig Rover met het dockingstation wordt gekoppeld. Het docking station geeft de Rover automatisch vrij na de 5-6' reinigingscyclus. Het unieke ontwerp van de Rover maakt het mogelijk om het transport te vergemakkelijken en de locatie aan te passen.

Een product van Amsino

Volledig gesloten systeem voor het verzamelen en lozen van afvalvloeistof

Gemakkelijk te gebruiken. Helpt bij het optimaliseren van de O.K. doorlooptijd, de planning en het volume

Zorgt voor meerdere afzuigleidingen tegelijkertijd

Geïntegreerd weefselval voor het verzamelen van monsters

Verbeterde klinische efficiëntie en tegelijkertijd economische voordelen