Duomed ondertekent de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg

-
green deal duurzame zorg

Green Deal Duurzame Zorg

Samen met ruim 150 partners zetten we ons in om de zorgsector te verduurzamen en kennis te delen. De komende 3 jaar zullen we daarom verschillende acties op poten zetten om onze impact te verminderen. 

Green Deal Crevits

Over de Green Deal

In het kader van deze Green Deal zijn er vijf overkoepelende doelstellingen geformuleerd:

  • Verduurzamen zorg en welzijnssector
  • Promoten ‘One Health’ principe
  • Opzetten lerend netwerk
  • Verhogen kennis over duurzame zorg en welzijn
  • Coherent en afgestemd beleid ontwikkelen die verduurzaming in de zorg en welzijnssector faciliteert

De werking van de Green Deal Duurzame zorg is opgebouwd rond vier thema’s waarvoor ook specifieke doelstellingen zijn opgenomen.

Thema 1: Natuur & Gezondheid

Thema 2: Klimaat & Infrastructuur

Thema 3: Materialen & Afval

Thema 4: Geneesmiddelen in water

Duomed zal deelnemen aan de stuurgroep Materialen & Afval om kennis te delen en ideeën om te zetten in acties.

Het ondertekenen van deze Green Deal sluit mooi aan bij onze doelstellingen en de reeds opgestarte projecten. 

Deelnemers Green Deal Duurzame Zorg